Συνέχεια στα shapes
Υποσύνολο 0
Αποστολή 0
Σύνολο 0