Προσωπικά δεδομένα

  • Το ηλεκτρονικό κατάστημα shapes.gr προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών του και δεν παρέχει αυτά τα δεδομένα σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγο.
  • Το ηλεκτρονικό κατάστημα shapes.gr χρησιμοποιεί cookies που συμβάλλουν μόνο στην ομαλή λειτουργία του καταστήματος και δεν αποθηκεύει cookies στις ηλεκτρονικές συσκευές των πελατών του με σκοπό την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.

Οι όροι χρήσης σχετικά με τις αποστολές, τις μεθόδους πληρωμής και ενδεχόμενες επιστροφές βρίσκονται στους αντίστοιχους συνδέσμους.

Google analytics

Με σκοπό την βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε τα Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης της Google Inc. («Google»). Στο πλαίσιο αυτό δημιουργούνται «ψευδωνυμοποιημένα» προφίλ χρήσης και χρησιμοποιούνται cookies. Το cookie καταγράφει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας αυτής:

  • τύπος/ έκδοση φυλλομετρητή.
  • χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα.
  • Referrer-URL (η προηγούμενη σελίδα που επισκεφτήκατε)
  • Hostname του υπολογιστή πρόσβασης (διεύθυνση IP)
  • ώρα αιτήματος διαμετακομιστή

Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται μόνο για την αξιολόγηση της χρήσης της ιστοσελίδας μας και για την συνεχή βελτίωσή της. Οι διευθύνσεις IP καθίστανται ανώνυμες, ώστε να μην είναι δυνατή η αντιστοίχιση (λεγόμενο IP-masking).

Μπορείτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση των cookies μέσω αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος φυλλομετρητή σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σε σχέση με τα Google Analytics θα βρείτε στην ιστοσελίδα των Google Analytics.